Andrzej 

Imię Andrzej pochodzi od greckiego słowa „andros”, czyli mąż, mężczyzna, a także „andreios”, czyli odważny, silny; używane jest w wielu krajach.
 
Zdrobnienia Andrzejek, Jędrek, Jędruś (od Andrzeja), Jędrek, Jędruś (od Jędrzeja).  Inne języki łac., niem. Andreas, wł. Andrea, hiszp. Andrea ang. Andrew, łot Andrejs, węg. Andrus, Endre. 

Imieniny :
6,19.I. 4.II. 12, 27.IV. 13,16.V. 12,16, 21.VII. 10, 30.XI. 10.XII. (Andrzeja); 16.V. (Jędrzeja).

TYP: Cholerycy o żywej pobudliwości. Są niezależnymi, dumnymi awanturnikami.

PSYCHIKA: Mają jednocześnie silne życie wewnętrz¬ne i bardzo bogatą egzystencję zewnętrzną. To mężczyźni skłonni do działania i do refleksji.

WOLA: Dość kapryśna, może obrócić się w upór. Trzeba zwracać na to uwagę u dzieci.

POBUDLIWOŚĆ: Raczej silna, ale nigdy nie despotyczna.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Są bardzo obiektywni, potrafią przyznać się do błędu. Mają wyostrzone poczucie sprawiedliwości, toteż gdy zawinili, nie dziwią się, że spotyka ich kara. Są pewni siebie, nieraz aż zanadto.

AKTYWNOŚĆ: Naprawdę dobrze robią tylko to, co lubią. Uwielbiają wagary... Pociągają ich studia techniczne, nauki ścisłe, mogą zostać przemysłowcami, inżynierami, wysokimi wojskowymi, chemikami, rolnikami, weterynarzami.

INTUICJA: Mają bardzo wrażliwe "czułki" i błyskawicznie oceniają innych.

INTELIGENCJA: Zarazem analityczna i syntetycz¬na, co znaczy, że rozpatrują jakiś szczegół operacji, jednocześnie bez wysiłku wyobrażając sobie cały jej przebieg, co jest bardzo cenne. Mają dobrą pamięć, zwłaszcza "uczuciową" - zapamiętują to, co ich poruszyło. Pamięć mechaniczna jest słabsza.

UCZUCIOWOŚĆ: Pragną, by ich kochano i mówio¬no im o tym. Nie próbują hamować swych porywów uczuciowych, ale wykazują wielką niezależność i wcześnie chcą "żyć swoim życiem".

MORALNOŚĆ: Są to ludzie bardzo zrównoważeni, potrafią doskonale rozdzielić to, co należy do egzystencji materialnej, i to, co zarezerwowane jest dla życia duchowego.

ZDROWIE: Doskonałe, nie potrzebują dużo snu. U dzieci trzeba nadzorować sposób jedzenia, zwłaszcza żucia, gdyż mogą mieć problemy z przyswajaniem pokarmów. Słaby punkt: usta i zęby.

ZMYSŁOWOŚĆ: Od młodych lat są bardzo wrażliwi na urok "wiecznej kobiecości". Wcześnie dojrzewają i należy szczegółowo wprowadzić ich w problemy życia, gdyż nie znoszą, aby opowiadano im banialuki.

DYNAMIZM: Są dobrymi graczami, łatwo przezwyciężają porażki. Nie są najlepszym i dyplomatami.

TOWARZYSKOŚĆ: Nie lubią samotności. Kochają spacery na wsi, pikniki. Mają wielki zmysł przyjaźni, zarówno wobec mężczyzn, jak i kobiet, lubią otaczać się ludźmi, by nimi komenderować.

PODSUMOWANIE: Mają dużo szczęścia, sprawiają wrażenie, jakby wszystko im się należało. Osiągają sukces jakby cudem. A potem, oczywiście, rozpościerają ogon... jak - paw.